30.03.2019 - SAIL BRASIL - JANGADEIROS
30.03.2019 - REVISTA NEWS - JANGADEIROS
29.03.2019 - SAIL BRASIL - JANGADEIROS
29, 30 e 31.03.2019 - JORNAL DO COMÉRCIO - CLUBE DOS JANGADEIROS
27.03.2019 - Felipe Vieira - JANGADEIROS
26.03.2019 - SAIL BRASIL - JANGADEIROS

26.03.2019 - JORNAL DO COMÉRCIO - JANGADEIROS

26.03.2019 - JORNAL DO COMÉRCIO - CLUBE DOS JANGADEIROS

25.03.2019- PRFEITURA DE PORTO ALEGRE - JANGADEIROS

25.03.2019 - ZERO HORA-JANGADEIROS
25.03.2019 - SAIL BRASIL - JANGADEIROS
25.03.2019 - POA 24 HORAS - JANGADEIROS
25.03.2019 - O SUL - JANGADEIROS
25.03.2019 - FELIPE VIEIRA - JANGADEIROS

25.03.2019 - CORREIO DO POVO - JANGADEIROS2

25.03.2019 - CORREIO DO POVO - JANGADEIROS
22.03.2019 - PREFEITURA DE PORTO ALEGRE - JANGADEIROS
22.02.2019 - NOTÍCIAS DO MAR - JANGADEIROS

20.03.2019 - SORTIMENTOS - JANGADEIROS
20.03.2019 - FELIPE VIEIRA - JANGADEIROS
28.02.2019 - NOTÍCIAS NÁUTICAS - JANGADEIROS
28.02.2019 - Revista News - JANGADEIROS
28.02.2019 - NOTÍCIAS NÁUTICAS - JANGADEIROS
28.02.2019 - Revista News - JANGADEIROS
27.02.2019 - REVISTA NEWS - JANGADEIROS
27.02.2019 - REVISTA NEWS - JANGADEIROS
27.02.2019 - REVISTA NEWS - JANGADEIROS